Y Frenhines 'i fynychu gwasanaeth Sul y Cofio' ar ôl cyngor meddygol

Evening Standard 11/11/2021

Fe fydd y Frenhines Elizabeth II yn mynychu gwasanaeth Sul y Cofio yn y Senotaff, yn ôl Palas Buckingham.

Cafodd y Frenhines, sy'n 95 oed, gyngor i gymryd seibiant gan feddygon rhyw dair wythnos yn ôl.

Treuliodd Ei Mawrhydi noson yn yr ysbyty ar 20 Hydref lle gafodd hi brofion cychwynnol.

Mae'r Evening Standard yn adrodd y gwnaeth hi ddychwelyd i Gastell Windsor ddydd Mawrth wedi iddi dreulio'r penwythnos yn ystâd Sandringham, Norfolk.

Darllenwch fwy ar y stori yma.

Llun: Sarjant Adrian Harlen