Clwb nos yn ymddiheuro am godi tâl am gaeadau gwrth-sbeicio

Wales Online 11/11/2021

Mae un o glybiau nos mwyaf poblogaidd Caerdydd wedi ymddiheuro am godi tâl o 20c ar gwsmeriaid am gaeadau gwrth-sbeicio.

Dywedodd clwb nos Pryzm wrth Wales Online mai camgymeriad oedd gofyn am arian am y caeadau gwrth-sbeicio ar gyfer gwydrau diodydd.

Mae nifer o adroddiadau wedi bod am ddiodydd yn cael eu sbeicio dros y misoedd diwethaf yng Nghymru ac ar hyd y DU.

Cafwyd boicot o glybiau nos yn ddiweddar mewn ymdrech i wella diogelwch menywod ac mewn protest yn erbyn yr achosion o sbeicio.

Dywedodd Pryzm wrth Wales Online eu bod nawr yn darparu caeadau am ddim i gwsmeriaid.

Darllenwch y stori'n llawn yma.