Dyn yn pledio’n euog i lofruddio 'tad cariadus' yn Aberteifi

Wales Online 10/11/2021

Mae dyn wedi cyfaddef iddo lofruddio "tad cariadus" mewn tref yng Ngheredigion ym mis Gorffennaf eleni.

Cafodd corff John Bell, 37 oed, ei ddarganfod ar y ffordd ger y bont yng nghanol Aberteifi yn oriau mân y bore ar ddydd Mercher, 21 Gorffennaf. 

Plediodd Ashley Keegan, 22 oed, yn euog i’w lofruddiaeth yn Llys y Goron Abertawe ddydd Mercher. 

Bydd Mr Keegan, o Gledd y Castell, Aberteifi, yn cael ei ddedfrydu ar 10 Rhagfyr.

Darllenwch y stroi'n llawn gan Wales Online yma. 

Image
John Bell
Cafodd corff John Bell, 37, ei ddarganfod yn Aberteifi ar 21 Gorffennaf.  Llun teulu.

Prif lun: Google