“Ffordd bell i fynd” cyn bydd pawb sy’n gymwys wedi cael cynnig trydydd brechlyn

“Ffordd bell i fynd” cyn bydd pawb sy’n gymwys wedi cael cynnig trydydd brechlyn

Newyddion S4C 07/11/2021