Clwb Pêl-droed Wrecsam yn gwahardd 12 cefnogwr ar ôl trafferth yn ystod gêm 

Nation.Cymru 04/11/2021

Mae Clwb Pêl-droed Wrecsam wedi gwahardd 12 unigolyn yn dilyn trafferth yn ystod y gêm yn erbyn Torquay United dydd Sadwrn. 

Mae'r clwb hefyd wedi dirymu eu tocynnau tymor wrth i ymchwiliad gan yr heddlu barhau.

Yn ôl Nation.Cymru, dywedodd Ymddiriedolaeth Cefnogwyr Unedig Torquay ei bod wedi “derbyn adroddiadau am ddarnau arian, poteli plastig a gwydr, taniwr a choffi yn cael eu taflu at gefnogwyr Torquay”.

Mewn datganiad dywedodd Clwb Pêl-droed Wrecsam: “Ni allwn ond ailadrodd nad yw’r unigolion hyn yn ein cynrychioli ni na’n gwerthoedd, ac nad oes croeso iddynt yn ein clwb pêl-droed.”

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn apelio am dystion sydd ag unrhyw wybodaeth am y digwyddiadau ar ddydd y gêm. 

Darllenwch y stori'n llawn yma. 

Llun: Clwb Pêl-dreod Wrecsam