Cyhuddo dyn o herwgipio Cleo Smith yn Awstralia

Sky News 04/11/2021

Mae dyn 36 oed wedi'i gyhuddo o herwgipio merch pedair oed yn Awstralia. 

Cafodd Terence Darrell Kelly, o Carnarvon, Gorllewin Awstralia, ei arestio ar ôl i Cleo Smith - oedd ar goll am dros bythefnos - gael ei hachub gan yr heddlu. 

Mae'r heddlu hefyd wedi rhyddhau recordiad sain o'r adeg pan gafodd Cleo ei hachub, yn ôl Sky News.

Cafodd Cleo ei darganfod mewn tŷ dwy filltir o'i chartref a 62 milltir o faes gampio lle'r oedd hi ar y pryd.

Darllenwch y stori llawn yma