Rhybudd melyn am wyntoedd cryfion yng Nghymru

NS4C 31/10/2021

Mae rhybudd melyn yn ei le ar gyfer gwyntoedd cryfion i rannau o Gymru dydd Sul.

Bydd rhybudd y Swyddfa Dywydd mewn grym rhwng 12:00 dydd Sul tan 23:00 nos Sul.

Fe all y gwyntoedd achosi oedi teithio, ac mae colli pŵer am gyfnodau byr yn bosib.

Mae gwyntoedd yn debyg o gyrraedd hyd at 70 m.y.a. mewn rhannau agored.

Y siroedd sy’n wynebu’r rhybudd yw Abertawe, Bro Morgannwg, Castell-nedd Port Talbot, Caerdydd, Ceredigion, Conwy, Gwynedd, Pen-y-bont ar Ogwr, Rhondda Cynon Taf, Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin, Ynys Môn.