Gyrwyr bysiau Arriva Cymru yn cynnal streic pum wythnos 

North Wales Live 28/10/2021

Mae gyrwyr bysiau Arriva Cymru wedi pleidleisio o blaid cynnal streic fydd yn para pum wythnos. 

Bydd gyrwyr yng ngorsafoedd Amlwch, Bangor, Llandudno, Rhyl, Wrecsam a Phenarlâg yn streicio rhwng 14 Tachwedd a 19 Rhagfyr. 

Fe wnaeth oddeutu 400 o yrwyr yng Nghymru gefnogi streicio oherwydd eu tâl, yn ôl undeb Unite. 

Dywed yr undeb fod cynnydd o 1.77% i gyflogau “ymhell o dan lefelau chwyddiant”, tra bod Arriva Wales yn mynnu fod y cynnig yn “deg a chystadleuol”. 

Darllenwch y stori’n llawn yma