Cwrs Cymraeg Duolingo i ddod dan ofal y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol

NS4C 13/10/2021

Fe fydd cwrs Cymraeg ar ap ieithoedd poblogaidd yn dod dan ofal corff addysg yng Nghymru.

Mae’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol wedi cyhoeddi partneriaeth gyda’r cwmni Duolingo.

Mae’r cwrs, a gafodd ei lansio ym mis Ionawr 2016, wedi denu bron i 1.9 miliwn o ddysgwyr ledled y byd.

Mae Adroddiad Iaith Duolingo 2020 yn awgrymu mai Cymraeg yw’r iaith sy’n tyfu gyflymaf ar yr ap ym Mhrydain, gyda chynnydd o 44% ers 2019.

Ers ei lansio, mae cwrs Cymraeg yr ap wedi ei gynnal gan griw o wirfoddolwyr dan arweiniad y tiwtor Richard Morse.

Mae’r datblygid yn dynodi newid trywydd i gynllun model Duolingo wrth iddyn nhw symud tuag at strwythur o gynnal rhai cyrsiau yn fewnol a darparu cyrsiau eraill drwy gydweithio â phartneriaid allanol.

Ar hyn o bryd, mae 476,000 o ddysgwyr y Gymraeg yn ddefnyddwyr gweithredol o’r ap.

Wrth ymateb i’r cyhoeddiad, dywedodd Gweinidog y Gymraeg ac Addysg Jeremy Miles:

“Mae llwyddiant y cwrs Cymraeg ar Duolingo yn dangos bod galw go iawn i ddysgu’r iaith – dyma newyddion ardderchog wrth i ni weithio tuag at wireddu uchelgais Llywodraeth Cymru o gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050”.

Ychwanegodd Dona Lewis, Dirprwy Brif Weithredwr y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol: “Hoffai’r Ganolfan Genedlaethol dalu teyrnged i’r gwirfoddolwyr sydd wedi gweithio ar gwrs Cymraeg Duolingo – dan ni’n edrych ymlaen at barhau â’u gwaith da ac at groesawu a chefnogi hyd yn oed yn fwy o ddysgwyr Cymraeg”.

Fe fydd Adran Dysgu ac Addysgu’r Ganolfan Genedlaethol yn cymryd yr awenau o fis Hydref 2021.