Cwest Frankie Morris: Marwolaeth 'o ganlyniad i hunanladdiad'

NS4C 11/10/2021

Mae'r crwner yng nghwest i farwolaeth Frantisek “Frankie” Morris o Ynys Môn wedi dod i'r casgliad ei fod wedi marw o ganlyniad i hunanladdiad.

Cafodd corff Mr Morris ei ddarganfod ar 3 Mehefin eleni mewn coedwig ger Caerhun ar gyrion Bangor, ychydig dros fis wedi iddo fynd ar goll.

Diflannodd ar ôl bod mewn parti mewn hen chwarel uwchlaw pentref Waunfawr ddydd Sadwrn, 1 Mai.

Clywodd y cwest, oedd dan ofal y Crwner Katie Sutherland yng Nghaernarfon, fod Mr Morris wedi dweud wrth eraill ei fod wedi bod yn meddwl am ladd ei hun yn yr wythnosau cyn iddo ddiflannu.

Cafodd ei weld diwethaf ar ddydd Sul, 2 Mai ar gamera cylch cyfyng ger tafarn y Vaynol Arms ym Mhentir tua dwy filltir o ardal Waunfawr.