Dyn ifanc wedi marw mewn gwrthdrawiad ym Mhowys 

NS4C 08/10/2021

Bu farw dyn 23 oed mewn gwrthdrawiad ar ffordd yr A490 ger Cegidfa ym Mhowys ddydd Mawrth.

Digwyddodd y gwrthdrawiad rhwng tri cherbyd am oddeutu 08:00 y bore.

Bu farw Thomas James Dawes oedd yn gyrru un o’r cerbydau yn y fan a’r lle. 

Mae teulu Mr Dawes wedi ei ddisgrifio fel “dyn ifanc arbennig y bydd pawb yn gweld ei eisiau yn fawr.”

Mae Heddlu Dyfed Powys yn gofyn i unrhyw un a allai fod wedi bod yn dyst i'r gwrthdrawiad i gysylltu â nhw gan ddefnyddio’r cyfeirnod DP-20211005-033.

Llun teulu drwy Heddlu Dyfed Powys.