Plaid Cymru am beidio cefnogi pleidlais y llywodraeth ar basys Covid-19

NS4C 05/10/2021

Ni fydd Plaid Cymru yn pleidleisio o blaid cynnig y Llywodraeth i gyflwyno pas Covid-19 gorfodol yn y Senedd nos Fawrth.

Mae'r Ceidwadwyr Cymreig ac unig AS y Democratiaid Rhyddfrydol wedi dweud yn barod na fydda nhw'n cefnogi'r cynnig.

Roedd y llywodraeth yn dibynnu ar gefnogaeth gan ddigon o aelodau'r gwrthbleidiau i gyrraedd y trothwy o fwyafrif o bleidleisiau, gan mai dim ond 30 allan 60 o aelodau sydd gan Lafur yn y Senedd.

Mae cyhoeddiad Plaid Cymru am eu bwriad i beidio cefnogi'r cynnig wedi rhoi holl gynllun pas Covid-19 y llywodraeth yn y fantol.

Dywedodd Rhun ap Iorwerth, llefarydd Plaid Cymru ar iechyd nad gwrthwynebiad egwyddorol i'r syniad oedd gan Blaid Cymru, ond nad oedd y ddadl wedi ei gwneud yn ddigon llawn gan weinidogion.

Dywedodd bod y cynnig gan Lywodraeth Cymru yn "codi mwy o gwestiynau nag atebion." 

"Mae tystiolaeth annigonol ac ychydig iawn o fanylion ar sut y byddai'n gweithio'n ymarferol.

"Pan ry'n ni wedi cefnogi cyfyngiadau, ry'n ni wedi gwneud hynny pan fo'r dystiolaeth yn glir o ran yr effaith bositif y byddai'r mesurau hynny'n eu cael," ychwanegodd.

“Rydym wedi gofyn nifer o gwestiynau a dydyn ni ddim wedi cael ein darbwyllo. Am y rheswm hynny, rydym yn teimlo na allwn gefnogi'r cyfyngiadau hyn heddiw."