Dros 300,000 o blant wedi dioddef cam-drin rhywiol o fewn yr Eglwys Gatholig yn Ffrainc

Golwg 360 05/10/2021

Mae ymchwiliad newydd yn amcangyfrif fod 330,000 o blant wedi cael eu cam-drin yn rhywiol o fewn yr Eglwys Gatholig yn Ffrainc dros y 70 mlynedd ddiwethaf.

Mae’r adroddiad yn dangos camdriniaethau ers 1950 gan 3,000 o offeiriaid a phobl eraill oedd yn gysylltiedig â’r Eglwys.

Mae hefyd yn dangos bod tua 80% o’r dioddefwyr yn fechgyn.

Yn ôl Golwg360, dywedodd Jean-Marc Sauve, llywydd y comisiwn a arweiniodd yr adroddiad bod yr awdurdodau Catholig wedi cuddio’r gamdriniaeth mewn “ffordd systemig” dros ddegawdau.

Mae dioddefwyr o sawl grŵp wedi croesawu'r adroddiad gan ddweud eu bod wedi disgwyl am amser hir amdano.

Darllenwch y stori'n llawn yma.