Cynhadledd y Ceidwadwyr yn agor mewn cyfnod cythryblus i Boris Johnson

Cynhadledd y Ceidwadwyr yn agor mewn cyfnod cythryblus i Boris Johnson

Newyddion S4C 03/10/2021

Mae'r Prif Weinidog Boris Johnson wedi addo y bydd yn cymryd "penderfyniadau mawr" ar faterion megis gofal cymdeithasol, cefnogi swyddi, newid hinsawdd a throseddau. 

Daw hyn wrth i aelodau ei blaid ymgynnull ar gyfer eu cynhadledd ym Manceinion ddydd Sul. 

Mae rhai gweinidogion o fewn y blaid wedi cwestiynu ymdrechion Mr Johnson, wrth i gynnydd mewn trethi a thoriadau mewn credyd cynhwysol godi pryderon na fydd ymdrechion y prif weinidog yn gallu cefnogi pobl o ardaloedd tlotaf y wlad. 

Er hynny, mae'r sylwebydd gwleidyddol, Guto Harri, yn credu fod pobl yn teimlo'n "optimistaidd iawn" yn y gynhadledd.

"'Wi'n credu bod y Prif Weinidog wedi dewis tîm o bobl sydd yn enwog am dorchi llawes i fyny, menywod yn arbennig, a bwrw 'mlaen a trial cael y maen i'r wal ac yn y blaen," dywedodd wrth raglen Newyddion S4C. 

"Ond mae 'na wrthgyferbyniad amlwg rhwng hynny, yr addewid o hynny a realiti.

"Yr wythnos diwethaf yma er enghraifft lle mae pobl yn ciwio am danwydd, lle bod y silffoedd yn wag mewn rhai archfarchnadoedd.

"Felly i'r slogan i fod yn fwy na slogan, mae 'na her fawr i'r llywodraeth i brofi bod nhw o ddifri ynglyn â delivery fel petai.

"Cynhadledd 2021 y Ceidwadwyr: mae neges y blaid yn glir i'w gweld yma ym Manceinion."

Bydd Mr Johnson yn wynebu cwestiynnau am sawl cwmwl ar y gorwel gwleidyddol, gan gynnwys yr argyfwng tanwydd, y cynnydd mewn pris byw, problemau gyda chyflenwadau a hefyd toriadau mewn lles.

Mae disgwyl i oddeutu 10,000 o aelodau'r blaid fynychu'r gynhadledd a fydd yn cymryd lle dros y pedwar diwrnod nesaf. 

Mae hyn yn dilyn ad-drefniant Boris Johnson o gabinet Llywodreaeth y DU ym mis Medi. Dywedodd y prif weinidog fod ei weinidogion yn "parhau gyda'u swyddi, ynghyd â thîm cryf ac unedig - gan wneud penderfyniadau anodd, ac yn canolbwyntio ar beth sydd yn bwysig i'r bobl". 

Bydd Mr Johnson yn annerch y gynhadledd ddydd Mercher.