Dau wedi'u hanafu'n 'ddifrifol' ar ôl cael eu taro gan gar ym Mhen Llŷn

NS4C 22/09/2021

Mae’r heddlu’n apelio am wybodaeth ar ôl i ddau gerddwr gael eu hanafu’n ddifrifol ym Mhen Llŷn. 

Mae dyn lleol 25 oed wedi ei arestio a’i ryddhau wrth i’r ymchwiliad fynd yn ei flaen. 

Cafodd y ddau berson eu hanafu’n ddifrifol ar ôl i gar fethu â stopio mewn gwrthdrawiad ger Morfa Nefyn nos Sadwrn, 18 Medi. 

Digwyddodd y gwrthdrawiad un cerbyd ychydig wedi 21:20 ar ffordd y B4412, gyda’r ddau gerddwr yn cael eu gadael yn y fan a’r lle. 

Arestiwyd y dyn lleol ddiwrnod yn ddiweddarach ar ôl i swyddogion leoli’r cerbyd. 

Cafodd ei arestio ar amheuaeth o achosi anaf difrifol trwy yrru’n beryglus, methu â stopio, a gyrru dan ddylanwad cyffuriau. 

Mae’r heddlu yn apelio am wybodaeth gan ddefnyddio’r cyfeirnod 21000651614.