Liz Truss yn disodli Dominic Raab fel Ysgrifennydd Tramor

NS4C

Mae Dominic Raab wedi colli ei swydd fel yr Ysgrifennydd Tramor ddydd Mercher yn dilyn ad-drefniant o gabinet Llywodraeth y Deyrnas Unedig.

Mae Mr Raab bellach wedi ei benodi'n Ddirprwy Brif Weinidog, Ysgrifennydd Cyfiawnder ac Arglwydd Ganghellor, gyda'r Cymro Robert Buckland yn colli ei rôl yn y Weinyddiaeth Gyfiawnder.

Fe fydd Liz Truss yn olynu Dominic Raab fel yr Ysgrifennydd Tramor newydd. 

Mae Simon Hart yn parhau fel Ysgrifennydd Gwladol Cymru.

Mae Anne-Marie Trevelyan, a oedd yn Ysgrifennydd Datblygiad Rhyngwladol tan i'w dyletswyddau gael eu cyfuno â'r Swyddfa Dramor yn 2020, yn dychwelyd i'r cabinet i gymryd lle Liz Truss fel yr Ysgrifennydd Masnach Ryngwladol.

Nadhim Zahawi yw Ysgrifennydd Addysg newydd Lloegr, gyda Gavin Williamson yn camu o'r neilltu.

Mae Michael Gove wedi ei benodi'n Ysgrifennydd Tai, Cymunedau a Llywodraeth Leol, gan olynu Robert Jenrick.

Mae Oliver Dowden a oedd yn Ysgrifennydd Diwylliant, wedi ei benodi'n Weinidog heb Bortffolio, gyda'r cyn-Weinidog Iechyd Meddwl Nadine Dorries yn ei olynu.

Image
Gavin Williamson
Cafodd Gavin Williamson ei feirniadu yn 2020 am y ffordd y gwnaeth y llywodraeth ddelio gydag arholiadau a chanlyniadau TGAU a Lefel A yn Lloegr yn ystod y pandemig.

Roedd Gavin Williamson yn Weinidog Addysg i Loegr ers 2019.

Ar Twitter, dywedodd Mr Williamson: “Er gwaethaf heriau'r pandemig, rydw i’n hynod o falch o’r diwygiadau trawsnewidiol rydw i wedi arwain mewn addysg ar ôl 16, mewn addysg bellach, ein hagenda sgiliau, prentisiaethau a mwy".

Yn wreiddiol o Lanelli, mae Robert Buckland wedi colli ei swydd fel Ysgrifennydd Cyfiawnder ac Arglwydd Ganghellor. 

Dywedodd Mr Buckland: "Mae wedi bod yn anrhydedd gwasanaethu'r llywodraeth am y saith mlynedd diwethaf, ac fel yr Arglwydd Ganghellor am y ddwy ddiwethaf".

Ar ôl bod wrth y llyw ers 2019, mae cyfnod Robert Jenrick fel y Gweinidog Tai, Cymunedau a Llywodraethau Lleol wedi dod i ben. 

Yn dilyn ei ymddiswyddiad, dywedodd y gwleidydd ei bod wedi bod yn "fraint enfawr" i gael gwasanaethu'r llywodraeth.

"Diolch i bawb yn yr adran am eu gwaith caled, eu hymroddiad a'u cyfeillgarwch. Rwy'n hynod falch o bopeth rydym wedi'i gyflawni. 

"Byddaf yn parhau i gefnogi’r Prif Weinidog a’r llywodraeth ym mhob un ffordd y gallaf".

Mae Amanda Milling wedi ei diswyddo fel Cadeirydd y Blaid Geidwadol wrth i Mark Spencer barhau yn ei rôl fel Prif Chwip.

Mae Steve Barclay wedi ei benodi'n Ganghellor Dugiaeth Swydd Gaerhirfryn a Gweinidog yn Swyddfa'r Cabinet.

Mae Ben Wallace, sydd wedi ei gymeradwyo gan rai am ei ymateb i'r sefyllfa yn Affganistan yn ddiweddar, wedi cadw ei swydd fel yr Ysgrifennydd Amddiffyn. 

Mae Sajid Javid, a olynodd Matt Hancock fel yr Ysgrifennydd Iechyd a Gofal Cymdeithasol fis Mehefin, yn parhau yn ei rôl.

Fe fydd Kwasi Kwarteng yn parhau fel yr Ysgrifennydd Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol ac Alok Sharma hefyd yn parhau'n Llywydd COP26, sef cynhadledd hinsawdd y Cenhedloedd Unedig a fydd yn cael ei chynnal yn Glasgow fis Tachwedd.

Mae Thérèse Coffey hefyd yn parhau fel yr Ysgrifennydd Gwaith a Phensiynau, Grant Shapps yn aros fel yr Ysgrifennydd Trafnidiaeth a Brandon Lewis yn parhau a'i ddyletswyddau fel Ysgrifennydd Gwladol Gogledd Iwerddon.

Nid oes newid i ddyletswyddau Alister Jack sy'n parhau fel Ysgrifennydd Gwladol Yr Alban a George Eustice sy'n parhau fel Ysgrifennydd yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig.

Lluniau: Rhif 10 Downing Street