Penodi Ashok Ahir yn Llywydd dros dro Bwrdd Llyfrgell Genedlaethol Cymru

NS4C

Mae Ashok Ahir wedi cael ei benodi’n Llywydd dros dro newydd i Fwrdd Llyfrgell Cenedlaethol Cymru.

Daw hyn ar ôl i Meri Huws roi’r gorau i’w rolau fel Llywydd dros dro, is-Lywydd ac ymddiredolwr gyda Llyfrgell Genedlaethol Cymru ddechrau mis Awst.

Yn ôl Dawn Bowden AS, Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, mae Ashok yn “ychwanegiad gwerthfawr i’r bwrdd.”

Dywedodd: Hoffwn ddiolch iddo am gytuno i ymgymryd â’r rôl tra byddwn yn recriwtio Llywydd newydd.

“Mae gan Ashok brofiad sylweddol yn sectorau y celfyddydau a diwylliant, ac mae’n siaradwr Cymraeg rhugl. Bydd yn ymgymryd â’r rôl mewn cyfnod pwysig i’r Llyfrgell, gan arwain y Bwrdd a gweithio ochr yn ochr ag uwch swyddogion y Llyfrgell a Llywodraeth Cymru wrth weithredu argymhellion yr Adolygiad Teilwredig.”

Mae Ashok Ahir eisoes yn Gadeirydd Bwrdd Rheoli'r Eisteddfod Genedlaethol.

Mewn datganiad, dywedodd Dawn Bowden AS: “Bu Meri Huws yn ffrind, yn eiriolwr ac yn hyrwyddwr i’r Llyfrgell tra’n gweithredu fel Llywydd dros dro yn ystod un o’r cyfnodau mwyaf heriol yn hanes y sefydliad, a hoffwn ddiolch iddi am ei hymroddiad wrth iddi ymgymryd â’r sialens honno.”

Bydd yr ymgyrch i recriwtio Llywydd parhaol yn dechrau yn syth, ac mae Llywodraeth Cymru’n gobeithio y bydd y penodiad wedi ei gwblhau erbyn gwanwyn 2022.

Llun: Eisteddfod Genedlaethol