Prif Weithredwr newydd Cyngor y Celfyddydau yn ymddeol ar sail iechyd

NS4C

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru wedi cyhoeddi fod eu prif weithredwr newydd wedi gorfod ymddeol ar sail iechyd.

Mewn datganiad, dywedodd Phil George, cadeirydd y Cyngor fod Siân Tomos "wedi dioddef problemau iechyd sydd wedi peri cryn anhawster iddi" ers cael ei phenodi i'r swydd ym mis Mehefin.

"O ganlyniad mae, gwaetha'r modd, wedi dod i'r casgliad anodd na all ymgymryd â rôl heriol y Prif Weithredwr a chyflawni'r gwaith yn y ffordd yr oedd wedi'i ddychmygu yn y dyfodol rhagweladwy.

"Barn gadarn Siân yw bod staff Cyngor Celfyddydau Cymru a'r sector celfyddydau yng Nghymru yn haeddu arweinydd cryf a bywiog yn y swydd cyn gynted â phosibl i'w harwain drwy'r cyfnod mwyaf heriol hwn. Gyda hyn mewn golwg mae hi wedi penderfynu mai'r peth iawn i'w wneud yw camu o'r neilltu nawr yn hytrach nag ymestyn yr ansicrwydd."

Ychwanegodd Mr George fod Ms Tomos i fod i gychwyn ar swydd y Prif Weithredwr ar 6 Medi yn dilyn ymadawiad Nick Capaldi ddiwedd Awst ar ôl 13 mlynedd wrth y llyw.

“Bydd pob un ohonom yng Nghyngor Celfyddydau Cymru yn colli Sian yn fawr iawn. Mae hi wedi bod yn gydweithiwr eithriadol a gofalgar sydd wedi cael effaith sylweddol ar y celfyddydau yng Nghymru. Gwn ein bod yn dymuno adferiad buan a llwyr iddi gyda'i hiechyd ac edrychaf ymlaen at ei gweld mewn digwyddiadau yn y dyfodol.

“Bydd y sefyllfa yn cael ei  thrafod yng nghyfarfod arbennig y Cyngor yfory a byddwn yn dechrau'r broses o geisio Prif Weithredwr Newydd”.

Llun: Cyngor y Celfyddydau