Ffermwr o Sir Conwy wedi marw ar ôl cael ei wasgu gan ei dractor ei hun

North Wales Live

Mae cwest i farwolaeth ffermwr o Sir Conwy wedi clywed sut y bu iddo farw ar ôl i'w dractor droi ar ei ochr ar lethr serth gan ei wasgu.

Clywodd cwest i farwolaeth Heddwyn Lloyd Davies, 81 oed o Lansannan, fod archwiliad post mortem wedi darganfod ei fod wedi dioddef anafiadau i'w frest ac asgwrn ei gefn.

Cafwyd hyd iddo gyda'i goesau'n sownd o dan olwynion cefn y tractor, a dywedodd y crwner dros ddwyrain a chanolbarth gogledd Cymru, John Gittins mewn gwrandawiad yn Rhuthun fod Mr Lloyd Davies wedi marw yn y fan a'r lle.

Cafodd y cwest ei ohirio tra bod ymchwiliadau'r heddlu'n parhau ac mae'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch wedi cael eu hysbysu am y digwyddiad.

Darllenwch y stori'n llawn yma.

Llun: Alwyn Williams