Ystyried caniatáu bendithio priodasau cyplau hoyw yn eglwysi Cymru 

Golwg 360

Bydd deddfwriaeth arfaethedig newydd sy’n caniatáu i gyplau o’r un rhyw gael bendithio eu priodas neu bartneriaeth sifil yn yr Eglwys yng Nghymru yn cael ei drafod ddydd Llun. 

Mae Bil sy’n cael ei drafod gan Gorff Llywodraethol yr Eglwys yn cynnig bod y gwasanaeth yn cael ei ddefnyddio’n arbrofol am bum mlynedd, a bydd yn fater i glerigwyr unigol benderfynu os ydyn nhw’n dymuno arwain ai peidio.

Os caiff y Bil ei basio byddai’r gwasanaeth ar gyfer y fendith yn unig ac ni fydd cyplau o’r un rhyw yn gallu priodi mewn eglwys.

Darllenwch y stori’n llawn gan Golwg360 yma.