Y Cymro Aled Davies yn bencampwr Paralympaidd unwaith eto

NS4C

Mae'r Cymro Aled Davies wedi llwyddo i amddiffyn ei deitl a chipio'r fedal aur yn y Gemau Paralympaidd yn Tokyo.

Roedd Davies yn cystadlu ddydd Sadwrn yng nghystadleuaeth F63 taflu pwysau.

Dyma'r drydedd fedal aur i'r athletwr o Ben-y-bont ar Ogwr ei hennill yn y Gemau Paralympaidd, ar ôl iddo ddod i'r brig yn Rio ac yn Llundain.

Yn siarad gyda Channel 4 wedi'r fuddugoliaeth, fe ddywedodd Davies: "Pencampwr Paralympaidd deirgwaith - mae mor swreal nawr. Mae wedi bod yn bum mlynedd hir. Mae pawb wedi bod drwyddo. Rydw i wedi parhau i weithio'n galed.

"I gyrraedd y sefyllfa hon lle gallaf gael, yn dechnegol, diwrnod gwael, a dal i ennill yr aur - dwi mor hapus. Mae'n dasg mor anodd ennill medal yn y gemau hyn. Dwi mor falch o'n tîm. Maen nhw wedi bod yn rhyfeddol.

"Pum mlynedd o waith caled, y dyddiau tywyll hynny, y dyddiau hynny pan nad ydych chi eisiau codi. Dwi mor hapus y gallwn arwain trwy esiampl a pharhau i wneud yr hyn dwi'n ei wneud. Dwi'n teimlo'n freintiedig i fod yn rhan o'r tîm yma."

'Profiad gwahanol'

Yn siarad cyn y gystadleuaeth, roedd Davies yn dweud ei fod wedi bod yn “anodd iawn i annog” ei hun cyn y gemau.

Ychwanegodd fod yr ansicrwydd ynghylch y gemau Paralympaidd yn gwneud hyfforddi yn anodd, gan ddisgrifio’r sefyllfa fel “hunllef”.

“Pan aethon ni dan glo, i ddechrau, roedd Tokyo yn dal i fynd ymlaen a fy meddwl ar unwaith oedd, ‘sut mae paratoi i gystadlu am fedal aur ymhen ychydig fisoedd yn fy ngardd gefn?’

“Yn ffodus, roeddwn i’n gallu troi’r garej yn gampfa ac fe wnes i adeiladu cylch taflu a rhoi ychydig o ddur gyda rhwyd rhwng fy nghoeden afal a gellyg, a thaflu mewn i hynny.

“Roedd yn brofiad gwahanol iawn, ond ar yr un pryd roedd yn adeiladu cymeriad ac roedd rhaid i mi addasu i’r her - roeddwn i wrth fy modd.”

Er gwaethaf yr heriau, mae hi wedi bod yn flwyddyn brysur i Davies, a ddaeth yn dad i ferch fach newydd ychydig cyn y cyfnod clo.

 Mae hefyd yn un o sêr cyfres newydd o Celebrity SAS: Who Dares Wins Channel 4.