Archif S4C i'w diogelu yn y Llyfrgell Genedlaethol

NS4C

Mae S4C wedi dod i gytundeb gyda Llyfrgell Genedlaethol Cymru i sicrhau fod rhaglenni’r sianel yn cael eu diogelu a’u trosglwyddo i ofal y Llyfrgell fel rhan o’r Archif Ddarlledu Genedlaethol.

Bydd cynnwys, rhaglenni a chyfresi S4C sydd wedi eu darlledu ers lansio’r sianel yn 1982 yn cael eu trosglwyddo i ofal yr Archif Ddarlledu.

Bydd y cynnwys yn ymuno gyda chynnwys archif BBC Cymru ac ITV Cymru, sydd eisoes yn y llyfrgell.

Yn ôl y sianel, mae'r archif yn "gofnod pwysig o hanes Cymru" ac yn "ffynhonnell wybodaeth sy’n dangos datblygiad yr iaith Gymraeg a darlledu yng Nghymru".

Dywedodd Owen Evans, Prif Weithredwr S4C: "Mae’n fraint i ni drosglwyddo ein harchif i ofal y Llyfrgell Genedlaethol, er mwyn sicrhau fod ein rhaglenni a’n cynnwys ers y dyddiau cynnar ar gael i bawb eu gweld.

"Mae ein harchif yn cynnwys stôr o hanes, gwybodaeth ac adloniant, ac mae’n holl bwysig fod y deunydd hwn ar gael i’r genedl gael eu hastudio, eu diogelu a’u mwynhau.”

'Newyddion ardderchog'

Dyma fydd archif ddarlledu genedlaethol gyntaf o'i math yng ngwledydd Prydain, yn ôl y Llyfrgell Genedlaethol, gyda'r prosiect yn cael ei gefnogi gan Gronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol.

Mae'r cyhoeddiad yn cael ei weld fel cam pwysig. 

Dywedodd Pedr ap Llwyd, Prif Weithredwr a Llyfrgellydd y Llyfrgell Genedlaethol: “Mae hyn yn newyddion ardderchog fydd yn dod â threftadaeth darlledu Cymru at ei gilydd, ochr yn ochr â'r holl ffynonellau hanesyddol eraill sydd gennym yn y Llyfrgell Genedlaethol.