'Colli ewin troed' yn alwad frys wastraffus ymysg nifer dros Ŵyl y Banc

NS4C

Roedd unigolyn yn ffonio i adrodd ei fod wedi "colli ewin troed" yn un o'r galwadau a dderbyniodd Gwasanaeth Ambiwlans Cymru dros benwythnos Gŵyl y Banc.

Roedd bron i 20% o alwadau ffôn i’r Gwasanaeth Ambiwlans dros y penwythnos ddim yn alwadau argyfwng.

Derbyniodd y gwasanaeth mwy na 4,200 o alwadau 999 dros y penwythnos. Dim ond 370 o’r rheiny oedd yn rhai ‘coch’ sy’n peryglu bywyd.

Roedd 19% o’r galwadau yn rhai ‘gwyrdd’ - sydd ddim yn cael eu cyfrif fel achosion argyfwng.

Roedd enghreifftiau eraill o alwadau nad oeddynt yn argyfwng yn cynnwys rhywun yn honni eu bod ar Hollywood Boulevard yn Los Angeles, cyn dod â’r alwad i ben.

Dywedodd Lee Brooks, Cyfarwyddwr Gweithrediadau'r gwasanaeth: “Rydym yn blaenoriaethu cleifion sydd fwyaf sâl neu sydd wedi eu hanafu waethaf.”

Y tri phrif resymau dros alwadau i’r gwasanaeth ambiwlans dros y penwythnos hir oedd problemau anadlu, syrthio a phoenau yn y frest.

Ychwanegodd bod galwadau ‘coch’ yn cael ei nodi pan fo rhywun mewn perygl o farw, fel ataliad ar y galon neu achos o dagu a bod y gwasanaeth yn ceisio ymateb i’r galwadau mewn wyth munud.

Dywedodd Mr Brooks bod galwadau ‘gwyrdd’ yn rhai am fân anafiadau neu boen clust, er enghraifft. Mae’r galwadau hyn yn cael eu hanfon i rif 111 GIG Cymru ar gyfer asesiad dros y ffôn.

Ychwanegodd Mr Brooks: “Mae defnyddio ein gwasanaethau yn gyfrifol yn golygu y bydd mwy o’n hadnoddau prin yn gallu cael eu defnyddio ar gyfer y bobl sydd angen ni fwyaf”.

Llun: Gwasanaeth Ambiwlans Cymru