Dau ddyn wedi'u hanafu mewn 'ymosodiad difrifol' yng Nghaerdydd

Dau ddyn wedi'u hanafu mewn 'ymosodiad difrifol' yng Nghaerdydd

Newyddion S4C

Mae dau ddyn wedi'u hanafu mewn "ymosodiad difrifol" yng Nghaerdydd.

Mae'r dynion, y ddau yn 21 oed, yn derbyn triniaeth wedi'r digwyddiad yn ardal Kingsway am tua 1:00 fore Sul, ond maent mewn "cyflwr sefydlog".

Mae'r ffordd wedi ei chau gan yr heddlu ac fe fydd yn aros felly wrth i swyddogion gynnal eu hymchwiliadau.

Cafodd grŵp o ddynion eu gweld yn rhedeg o'r lleoliad ac mae ymchwiliad wedi dechrau.

Mae'r heddlu'n annog unrhyw un oedd yn yr ardal o gwmpas 1:00 fore Sul ac a welodd y digwyddiad, neu sydd â deunydd fideo, i gysylltu â nhw.

Dywedodd y Ditectif Arolygydd Matthew Cox: "Mae gan droseddau cyllyll oblygiadau dinistriol ac mae taclo'r mater pryderus hwn yn flaenoriaeth i ni.  Mae ein swyddogion yn patrolio canol y ddinas ac yn defnyddio grymoedd atal a chwilio pan bod ganddynt reswm i wneud".

Dyma'r ail achos o drywanu yn y brifddinas dros y penwythnos, ond nid yw'r heddlu'n credu bod cysylltiad rhwng y ddau ddigwyddiad.

Mae Heddlu'r De yn gofyn i unrhyw sydd â gwybodaeth i gysylltu â'r llu gan ddefnyddio cyfeirnod *303953.

Llun: Google