Galw am gynnig amrywiaeth o brofion Covid-19 wrth deithio dramor

Galw am gynnig amrywiaeth o brofion Covid-19 wrth deithio dramor

Newyddion S4C

Mae Is-Ysgrifennydd Gwladol Cymru wedi cyhuddo Llywodraeth Cymru o "wneud bywyd yn anodd" i bobl sydd eisiau teithio dramor.

Dim ond un math o brawf - prawf gan y Gwasanaeth Iechyd - y mae teithwyr yn cael ei ddefnyddio ar ôl dod adref.

Mae David TC Davies AS wedi ysgrifennu at yr Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd yn gofyn am ymchwiliad i benderfyniad y llywodraeth.

Yn ôl Mr Davies ddyw hi ddim yn deg bod hawl gan bobl yn Lloegr siopa o gwmpas am y pris gorau, tra bod dim dewis gyda theithwyr o Gymru.

Yn ôl Llywodraeth Cymru mae defnyddio prawf y Gwasanaeth Iechyd yn golygu bod unrhyw amrywiolion niweidiol yn cael eu hadnabod cyn gynted â phosib.

Pris prawf yng Nghymru yw £68. Ond yn Lloegr mae gan deithwyr dewis rhwng 400 o fusnesau ac mae prisiau gallu bod mor isel â £50.

Image
Newyddion S4C

Dywedodd Mr Davies wrth raglen Newyddion S4C: "Yn Lloegr mae gyda phawb yr hawl i siopa o gwmpas a chael prawf o supplier sy'n costio yn llai na'r ffigwr NHS, sy'n nawr £68, oedd e'n £88 pan ysgrifennais i at yr awdurdod.

"A dwi'n meddwl dylai pobl yng Nghymru gael yr un hawl i gael ei phrawf am yr un pris fel pobl sy'n byw mewn Lloegr."