Ffermwr o Fôn yn ennill miloedd oddi ar lun £50

Ffermwr o Fôn yn ennill miloedd oddi ar lun £50

Heno

Mae pawb yn dymuno gweld £50 yn troi’n £50,000 dros nos -  a dyna’n union fu ffawd un ffermwr defaid o Fôn.

Roedd Huw Lewis, 57, o Aberffraw, Ynys Môn yn un o gyfranwyr diweddaraf rhaglen Fake or Fortune y BBC, lle cafodd newyddion gwefreiddiol.

Fel rhan o ymchwil y cyflwynwyr Fiona Bruce a Philip Mould, cafodd Huw wybod fod darn o gelf iddo brynu ar Ebay am £50, bellach werth £50,000.

Mewn gwirionedd, roedd y llun yn fraslun cynnar o’r Last Supper gan yr artist o America, Benjamin West.

Wedi’i eni yn Pensylvania ar ddiwedd y 18fed ganrif, roedd yn un o artistiaid enwocaf ei ddydd, a gafodd ei benodi fel arlunydd hanesyddol swyddogol Brenin Siôr III.

Ac yntau yn ymddiddori mewn celf ers rhyw 10 mlynedd bellach, yn aml fe fydd Huw i’w ganfod yn chwilota am bortreadau diddorol ar y we.

Dywedodd Huw wrth raglen Heno ar S4C: “Welis i o ar-lein, ag oedd na rywun wedi hanner ei llnau o, doedd o ddim yn edrych yn rhy gret.

“Mae na gymaint o fakes rwan, ond nes i ‘neud chydig o research a sbïo ar lluniau tan nes i weld un oedd union run fath o hwn.

“Oni’n gwbo sa fo’n medru bod yn gopi, felly do ni ddim isho bidio gormod idda fo droi allan i fod yn ddim byd.”

Image
Fake or fortune
Fiona Bruce a Philip Mould gyda phortread y Last Supper gan Benjamin West. (Llun: BBC)

Yn dilyn ymchwil trylwyr yn yr Academi Gelf Frenhinol, a dadansoddi gan yr hanesydd celf Martin Postle, roedd modd cadarnhau fod y portread yn waith gwreiddiol gan Benjamin West.

Ar ddiwedd y rhaglen, cafodd Huw wybod gan y gwerthwr celf, Philip Mould, fod y darn o gelf yn llawer mwy drudfawr na’r £50 iddo dalu yn wreiddiol.

“Faint mae o dda i berson dwi ddim yn gwybod – falle bod neb isio fo?

“Mae o’n ryw certain type dydy, mae 'na le idda fo mewn rhyw yatch yn rywle siŵr o fod.”

Ychwanegodd fod y llun bellach yn cael ei gadw mewn cell yn Llundain, a’i fod yn gobeithio gallu ei werthu rhyw ddydd.

Yn gyfrinachol iawn am ddyfodol y darlun, dywedodd Huw wrth Newyddion S4C fod un amgueddfa flaenllaw yn yr UDA ymhlith y rhai sydd wedi dangos diddordeb hyd yma.

Llun: BBC