Mwy o ddinasoedd nag erioed yn gwneud cais ‘Dinas Diwylliant’

Mwy o ddinasoedd nag erioed yn gwneud cais ‘Dinas Diwylliant’

Newyddion S4C

Mae mwy o ddinasoedd nag erioed yn gwneud cais ‘Dinas Diwylliant’ yn y Deyrnas Unedig 2025, gan gynnwys pump ardal yng Nghymru.

Am y tro cyntaf, mae ardaloedd neu siroedd yn gallu gwneud cais i fod yn ‘Ddinas Diwylliant’.

Mae Powys, Bangor a gogledd-orllewin Cymru, Sir Conwy, Sir Wrecsam, a Dinas Casnewydd wedi gwneud cais.

Yn ôl Dr Kelly Young, darlithydd rheolaeth busnes o Brifysgol Metropolitan Caerdydd mae ‘Dinas Diwylliant’ wedi rhoi hwb “enfawr” i economi rhai ardaloedd sydd wedi derbyn y statws.

“Mae enw’r teitl bod yn Ddinas Diwylliant wedi help creu mwy o naws. Hynny yw creu mwy o ddelwedd yn y ddinas a bod yn fwy creadigol.”

“Maen nhw wedi gweld cynnydd yn y diwydiannau creadigol, mewn busnesau celf yn agor, denu mwy o dwristiaid…sydd yn gallu cael effaith ar ymestyn y tymor twristiaeth a hefyd denu mwy o ymwelwyr yn gyffredinol.”

Mae 20 ardal gwahanol yn y DU wedi mynegi diddordeb. Bydd y rhestr yn cael ei chwtogi yn ddiweddarach eleni cyn dewis enillydd ym mis Mai 2022.

Rhestr lawn ceisiadau Dinas Diwylliant y DU 2025 yw:

- Dinas Armagh, Banbridge a Craigavon

- Dinas Bangor a Gogledd-orllewin Cymru

- Rhanbarth y Gororau yr Alban a Gogled Lloegr, sy'n cynnwys Dumfries a Galloway, Gororau yr Alban, Northumberland, Cumbria a Dinas Caerliwelydd

- Bradford

- Sir Conwy

- Cernyw

- Derby

- Sir Durham

- Swydd Gaerhirfryn

- Medway

- Dinas Casnewydd

- Powys

- Southampton

- Stirling

- Rhanbarth Dinasoedd Tay

- Torbay a Chaerwysg

- Ardal Wakefield

- Dinas Wolverhampton

- Bwrdeistref Sir Wrecsam

- Great Yarmouth a Dwyrain Suffolk