Menyw wedi ymddangos o flaen llys ar gyhuddiad o lofruddio ei mab

Wales Online

Mae menyw 31 oed wedi ymddangos o flaen Llys y Goron Caerdydd wedi ei chyhuddo o lofruddio ei mab dwy flwydd oed ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Mae Natalie Steele wedi ei chyhuddo o lofruddio Reid Steele, a fu farw ddydd Iau, 12 Awst.

Cafodd yr heddlu eu galw i ddigwyddiad yn ardal Broadlands nos Fercher, 11 Awst, a chafodd Reid ei gludo i Ysbyty Athrofaol Caerdydd, ond bu farw'r diwrnod canlynol.

Dywed Wales Online fod cyfreithiwr ar ran yr erlynydd wedi dweud fod adroddiad post-mortem rhagarweiniol ar gyfer Reid Steele wedi ei baratoi, ond ni chafodd manylion yr adroddiad eu rhannu. 

Bydd Ms Steele yn parhau yn y ddalfa tan y bydd yn ymddangos o flaen y llys ar gyfer gwrandawiad ple ar 26 Tachwedd. 

Darllenwch y stori'n llawn yma