Cyfradd chwyddiant wedi gostwng i 2% ym mis Gorffennaf

Golwg 360

Roedd cyfradd chwyddiant y Deyrnas Unedig wedi gostwng i 2% ym mis Gorffennaf, o 2.5% ym mis Mehefin.

Mae Mynegai Prisiau Defnyddwyr (CPI) bellach wedi cyrraedd targed Banc Lloegr, yn ôl y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Roedd chwyddiant yn is yn dilyn gostyngiad mewn prisiau dillad dros yr haf, medd Golwg 360.

Darllenwch y stori’n llawn yma.