Brechlyn Moderna yn 'ddiogel' i blant 12-17, medd rheoleiddiwr

The Independent

Mae brechlyn Moderna yn "ddiogel ac effeithiol" i blant 12 i 17 oed i'w hamddiffyn rhag Covid-19, yn ôl rheoleiddiwr meddyginiaethau'r Deyrnas Unedig.

Ond fe fydd angen i'r Cyd-bwyllgor ar Imiwneiddio a Brechu (JCVI) newid ei gyngor cyn i lywodraethau'r DU ystyried newid i'r rhaglen frechu bresennol.

Ddydd Mawrth, fe gyhoeddodd Asiantaeth Rheoleiddio cynnyrch Meddyginiaethau a Gofal iechyd (MHRA) ei fod yn ymestyn yr hawl i ddefnyddio'r brechlyn, o'r enw Spikevax, i blant 12 i 17 oed wedi iddynt ddod i'r casgliad ei fod yn ddiogel.

Dywedodd yr MHRA nad oedd unrhyw sgil effeithiau wedi eu hadnabod ac roedd data diogelwch plant yn debyg i'r hyn sydd i'w weld mewn oedolion, yn ôl The Independent.

Darllenwch y stori'n llawn yma.