Huw Edwards yn ystyried ei ddyfodol

NS4C

Mae prif gyflwynydd newyddion y BBC wedi dweud ei fod yn ystyried ei ddyfodol, wrth i’r Cymro ddathlu ei ben-blwydd yn 60 oed.

Mewn cyfweliad arbennig ar raglen Dewi Llwyd ar Radio Cymru fore Sul, dywedodd Huw Edwards, cyflwynydd rhaglen newyddion 10 o’r gloch y BBC, nad yw’n credu byddai’n parhau gyda’r gwaith “am gyfnod hir i ddod”.

“Dwi’n ddarlledwr greddfol, felly dwi’m yn gweld fi’n rhoi gorau i gyflwyno neu darlledu. Ond, mae’r busnes nosweithiol newyddion ar ôl dros 20 mlynedd… mae o’n gallu bod yn drech,” dywedodd Mr Edwards

“Er mod i’n dal i fwynhau’r gwaith, ond dwi’m yn credu byddai’n gwneud hwna am gyfnod hir i ddod.”

Yn ôl y darlledwr, mae’n credu ei bod hi’n amser i eraill gael y cyfle i eistedd yn ei sedd.

“Yn y lle cyntaf, fi’n credu bod e’n deg i’r gwylwyr i gael chênj. Yn ail mae ‘na gyfeillion i mi yn y gwaith, cydweithwyr, sydd yn dalentog iawn, mae’n bryd i roi cyfle iddyn nhw hefyd.”

Sefyllfa cyflogau yn 'cythruddo'

Fe aeth ymlaen i drafod ei anfodlonrwydd am y ffordd mae’r BBC wedi delio gyda sefyllfa cyflogau eu staff.

Yn ôl y darlledwr, mae’r ffaith bod cyflogau staff y BBC yn cael ei gyhoeddi bob blwyddyn yn “ddiflastod pur”.

“Mae wedi fy nghythruddo fi i fod yn onest. Nid oherwydd mod i ag unrhyw embaras o safbwynt cyflog yn enwedig gan mod i wedi cymryd toriad enfawr blynyddoedd nôl beth bynnag.

“Os ewch chi i Channel 4, neu ITV neu Sky, lle maen nhw’n ennill lot mwy o arian gyda llaw, does neb yn cyhoeddi cyflogau nhw oherwydd eu bod nhw ddim yn y sector gyhoeddus yn yr un ffordd.

“Mae’r holl fusnes yma bo chi’n gallu cael rhyw fath o drwydded i sticio’ch trwyn mewn i fusnes pobl eraill, wel, dydw i ddim yn derbyn hynny.”

Image
Huw Edwards
Huw Edwards yn cyflwyno 'BBC News at 10' dros gyfnod Euro 2020. Llun: Instagram / @huwbbc

Fe ychwanegodd Huw Edwards fod rheolau’r BBC dros beth mae eu staff yn cael ei gyhoeddi ar gyfrifon personol ar wefan Twitter yn gallu bod yn rhwystredig ond bod y BBC yn gefnogol iddo allu cyfleu ei Gymreictod a’i ddiddordebau ar y cyfrwng.

“Yn hyn o beth, mae’n rhaid i fi ddweud bod y BBC yn gallu bod yn eitha hyblyg, ch’bod mae ganddyn nhw ganllawiau, ac mae’r canllawiau i weld yn weddol llym. Ond maen nhw’n deall yn iawn bod gen i farn ar bethau yn sicr o safbwynt yr iaith Gymraeg a diwylliant a Chymreictod. Ac ar y cyfan, maen nhw’n fodlon imi fynegi barn, ond mod i ddim yn ypsetio gormod o bobl.”

Llun: BBC