Rhybudd am brinder teganau mewn siopau erbyn y Nadolig

The Guardian

Mae siopau teganau wedi rhybuddio y gallai fod prinder cynnyrch erbyn y Nadolig.

Mae ffigyrau amlwg y diwydiant wedi dweud wrth yr Observer y bydd cwsmeriaid yn wynebu "prisiau uwch" a phrinder ar y silffoedd o ganlyniad i "storm berffaith" yn sgil pwysau economaidd.

Er gwaethaf eu hymdrechion, mae'r cwmnïau yn rhybuddio ei bod hi'n rhy hwyr iddynt geisio datrys y broblem cyn cyfnod prysur y Nadolig.

Dywedodd sylfaenydd cwmni The Entertainer, Gary Grant: "Fe fydd mwy o hela o gwmpas am bethau dros y Nadolig na sydd wedi bod ers nifer o flynyddoedd."

Er bod sawl rheswm dros yr argyfwng posibl dros y Nadolig, mae'n debyg mai costau uchel ac argaeledd cyfyngedig y cynwysyddion cludo sydd eu hangen i ddod â stoc o ganolfannau gweithgynhyrchu yn Asia yw'r prif heriau.

Mae adroddiadau yn dweud fod y gost am gynhwysydd i gludo cynnyrch wedi codi rhwng 10 a 15 gwaith dros y flwyddyn ddiwethaf.

Dywedodd Mr Grant fod cludo cynhwysydd 40 troedfedd o China fel arfer yn costio tua $1,500 (£1,000), ond ei fod yn costio 10 gwaith hynny erbyn hyn.

Darllenwch y stori'n llawn yma.