Heddlu yn apelio am enwau pobl yn gysylltiedig ag anhrefn Abertawe

NS4C

Mae Heddlu De Cymru wedi apelio am enwau pobl fel rhan o'u hymchwiliad i'r anhrefn yn ardal Mayhill, Abertawe, a ddigwyddodd yn gynharach yn mis Mai. 

Dechreuodd y trais ar Ffordd Waun-Wen ar ôl gwylnos i ddyn lleol oedd wedi marw ar nos Iau 20 Mai.

Y gred yw bod hyd at 200 o unigolion wedi cymryd rhan yn yr anhrefn ar un cyfnod o'r noson. 

Mae 31 o arestiadau wedi cael eu gwneud hyd yma. 

Wrth gyhoeddi'r datganiad, dywedodd yr heddlu eu bod yn credu y gallai'r bobl yn y lluniau mae'r llu wedi ei gyhoeddi fod o gymorth i'w hymchwiliadau. 

Dywedodd Dirprwy Uwch-arolygydd Gareth Morgan ar ran Heddlu De Cymru: "Rydym yn ymwybodol nad yw ansawdd y lluniau yn glir iawn.

"Ond rydw i'n gobeithio y bydd pobl yn adnabod rhai sydd yn ymddangos yn nelweddau'r oriel."

Am ragor o wybodaeth, cliciwch yma.