Cyhoeddi amserlen cystadlaethau Eisteddfod AmGen 2021

NS4C

Mae’r Eisteddfod Genedlaethol wedi cyhoeddi rhaglen Eisteddfod AmGen 2021 – gŵyl rithiol sy’n cael ei chynnal unwaith eto wedi i Eisteddfod Genedlaethol Tregaron orfod cael ei gohirio am yr eildro.

Bydd yr ŵyl yn cael ei chynnal rhwng 31 Gorffennaf a 8 Awst, gyda bron i 200 o ddigwyddiadau a gweithgareddau’n cael eu cynnal drwy gydol yr wythnos.

Fe gafodd yr Eisteddfod AmGen gyntaf erioed ei chynnal y llynedd, gyda’r ŵyl eleni yn ehangu i gynnwys cystadlaethau.

Ymhlith digwyddiadau’r ŵyl bydd y prif seremonïau Gorseddol, ond hynny ar ffurf “go wahanol”, yn ôl yr Eisteddfod.

Bydd S4C a BBC Radio Cymru yn darlledu “oriau” o gystadlaethau bob dydd, gyda’r prif seremonïau yn cael eu darlledu’n fyw gyda’r nos yn ystod rhaglen uchafbwyntiau S4C.

Rhaglen sy'n 'apelio'

Dywedodd Betsan Moses, Prif Weithredwr yr Eisteddfod: “Ry’n ni’n hynod falch i gyhoeddi ein rhaglen ar gyfer yr Eisteddfod AmGen heddiw. Fel llynedd, mae amrywiaeth eang o ddigwyddiadau ar draws pob un o’n his-bafiliynau, gyda chymysgedd wych o sgyrsiau, sesiynau artistig, cerddoriaeth a phob math o genres diwylliannol a chelfyddydol. Ry’n ni’n sicr y bydd y rhaglen yn apelio at Eisteddfodwyr selog ac yn llwyddo i ddenu cynulleidfaoedd newydd atom.

“Ry’n ni hefyd yn falch iawn o’r cyfle i gyd-hyrwyddo ein gweithgareddau mewn partneriaeth gyda BBC Radio Cymru ac S4C. Y bwriad yw gwneud yn siŵr bod y daith o amgylch y Maes mor hygyrch a syml â phosibl i bawb drwy gydol yr wythnos. Mae’r cydweithio yma’n mynd i wneud yn siŵr ein bod ni’n arwain ein cynulleidfa at gynnwys ar blatfformau ein gilydd.”

Fe fydd enillwyr y Fedal Ddrama a Gwobr Goffa Daniel Owen yn cael eu darlledu ar y nos Lun a Mawrth, gyda seremonïau cystadlaethau’r Goron, y Gadair a’r Fedal Ryddiaith yn cael eu cyhoeddi nos Fercher, Iau a Gwener.

Yn ôl y traddodiad, bydd cyfrol y Cyfansoddiadau a’r Beirniadaethau yn cael ei gyhoeddi ddiwedd yr wythnos gan yr Eisteddfod hefyd.

Cyhoeddodd yr Eisteddfod yn gynharach wythnos diwethaf y bydd Eisteddfod Gudd yn cael ei chynnal yn Aberystwyth ar benwythnos cyntaf yr ŵyl, gydag artistiaid o bob math am berfformio mewn digwyddiad byw, gyda thorf hefyd am gael bod yn bresennol.

Ymhlith uchafbwyntiau eraill yr ŵyl mae gigs Tŷ Gwerin o Bell, Y Lle Celf, Zoomryson a sioe deulu yng nghwmni Anni Llŷn, Megan Llŷn a Tudur Phillips.

Mae modd dod o hyd i’r amserlen lawn ar wefan yr Eisteddfod Genedlaethol.

Llun: Eisteddfod Genedlaethol