Darganfod corff yn ystod ymchwiliad i ddiflaniad dyn o Lanelli

NS4C

Mae Heddlu Dyfed Powys wedi cadarnhau fod corff wedi cael ei ddarganfod fel rhan o ymchwiliad i ddiflaniad dyn o Lanelli. 

Mae Andrew Davies, 57 oed, wedi bod ar goll ers 4 Gorffennaf. 

Cafwyd hyd i gorff ar nos Wener, 16 Gorffennaf, ond nid yw wedi cael ei adnabod yn swyddogol eto. 

Fe gadarnhaodd yr heddlu fod teulu Mr Davies yn ymwybodol o'r datblygiadau.