Creu uned cardioleg symudol ar gyfer ardaloedd 'anghysbell' y gogledd

Creu uned cardioleg symudol ar gyfer ardaloedd 'anghysbell' y gogledd

Newyddion S4C

Mae'r gwaith wedi dechrau ar sefydlu uned cardioleg symudol newydd yn y gogledd.

Bwriad yr uned yw ymweld ag ardaloedd gwledig ar gyfer addysgu technegau achub bywyd mewn ardaloedd anghysbell.

Bydd yr uned hefyd yn profi pobl am gyflyrau ar y galon. 

Dywedodd Tomos Hughes, Swyddog Diffibrilwyr Gogledd Cymru: "Mae gan gogledd Cymru lefydd anghysbell, a CPR sy'n mynd i achub bywydau. 

"Ydan da ni hefo cannoedd o defibrillators, ond fedrwn ni ddim eu cael nhw yn bob man."