Gobaith i groesawu ymwelwyr i Wersyll Glan-llyn unwaith eto

Gobaith i groesawu ymwelwyr i Wersyll Glan-llyn unwaith eto

Newyddion S4C

Fel rhan o’i gyhoeddiadau llacio ddydd Mercher, dywedodd y Prif Weinidog, Mark Drakeford, y bydd y rheoliadau yn newid o ran canolfannau preswyl.

Golyga hyn, dros wyliau’r haf, y caiff hyd at 30 o blant ar un adeg fynd i ganolfannau preswyl, fel sefydliadau’r Urdd.

Wrth siarad â Newyddion S4C, roedd cyfarwyddwr gwersyll yr Urdd Glan-Llyn, Huw Antur, yn croesawu'r penderfyniad. 

"Cyn y cyhoeddiad ddoe, doedd 'na ddim sicrwydd," eglurodd. 

"Mae 'di bod yn gyfnod pryderus ofnadwy, ond o leiaf 'da ni'n mynd i'r cyfeiriad cywir rŵan." 

Llun: Urdd Gobaith Cymru