Teyrngedau i ddynes ifanc fu farw mewn gwrthdrawiad ger Llangollen

Newyddion S4C

Mae teulu dynes ifanc fu farw yn dilyn gwrthdrawiad yn Sir Ddinbych wedi rhoi teyrnged iddi.

Bu farw Abby Hill, 19, o Acrefair, Wrecsam yn dilyn gwrthdrawiad ar Y Berwyn ger Llangollen yn hwyr nos Sadwrn.

Cafodd ei chludo i Ysbyty Stoke wedi'r digwyddiad, ond cyhoeddodd yr heddlu ei bod wedi marw nos Lun.

Mae ei theulu wedi ei disgrifio fel "cannwyll eu llygaid".

Dywedodd y teulu mewn datganiad: "Roedd ei phersonoliaeth yn sefyll allan yn yr holl bethau roedd hi'n gwneud mewn bywyd, yn gweithio fel gweinyddes llawn amser yng Ngwesty'r Chainbridge, roedd hi'n caru hyn a chafodd effaith enfawr yno ar y staff a'r cwsmeriaid.

"Roedd ei chariad at gemau, glanhau, harddwch a gwneud ewinedd a cholur hefyd yn bethau enfawr yn ei bywyd.

"Roedd hi'n dysgu dreifio ac yn agos i drio ei phrawf gyrru, oedd am roi ychydig mwy o annibyniaeth iddi.

“Bydd y cariad a’r anwyldeb sydd gennym tuag ati bob amser gyda ni a bydd hi bob amser yn ein calonnau gan adael effaith enfawr arnom ni fel teulu yn ogystal â phawb arall a gafodd gyfle i ddod i’w hadnabod.”

Mae Heddlu'r Gogledd wedi dweud bod gyrrwr 27 oed wedi cael ei arestio ar amheuaeth o yrru o dan ddylanwad alcohol ac mae bellach wedi'i ryddhau o dan ymchwiliad tra mae ymholiadau yn parhau. 

Mae'r llu yn apelio am wybodaeth.