Ansicrwydd am gêm y Llewod wedi prawf Covid-19 positif

Wales Online

Mae ansicrwydd a fydd gêm y Llewod yn erbyn y Sharks nos Fercher yn mynd yn ei blaen yn dilyn achos positif o Covid-19.

Mae aelod o dîm rheoli'r Llewod wedi profi'n bositif am y feirws, gyda dau chwaraewr a dau aelod o staff yn gorfod hunanynysu o ganlyniad.

Ers hynny, mae pawb sy'n rhan o daith y Llewod wedi derbyn profion PCR. 

Fe fydd tynged y gêm yn dibynnu ar ganlyniadau prawf negyddol, yn ôl WalesOnline.

Os mae'r gêm yn mynd yn ei blaen, fe fydd y gic gyntaf am 7 o'r gloch nos Fercher (amser y DU) yn hytrach na 6 o'r gloch fel oedd i fod.

Darllenwch y stori'n llawn yma.

Llun: Asiantaeth Luniau Huw Evans