Dynes ifanc wedi marw yn dilyn gwrthdrawiad yn Llangollen

NS4C

Mae dynes ifanc oedd mewn gwrthdrawiad ger Llangollen yn ystod y penwythnos wedi marw.

Roedd y ddynes 19 oed yn teithio mewn Renault Clio du pan fu mewn gwrthdrawiad yn ardal y Berwyn ger Gwesty'r Chain Bridge am hanner nos, nos Sadwrn.

Cafodd ei chludo i Ysbyty Stoke, ond mae'r heddlu wedi cyhoeddi ei bod wedi marw nos Lun.

Mae Heddlu'r Gogledd wedi dweud bod gyrrwr 27 oed wedi cael ei arestio ar amheuaeth o yrru o dan ddylanwad alcohol ac mae bellach wedi'i ryddhau o dan ymchwiliad tra mae ymholiadau yn parhau. 

Mae'r llu yn apelio am wybodaeth.

Dywedodd Sarjant Meurig Jones: “Mae ein cydymdeimlad yn parhau gyda theulu’r fenyw ar yr adeg anodd yma.

"Mae'r ymchwiliad wedi dechrau ac rwy'n parhau i annog unrhyw un a allai fod â gwybodaeth a allai ein helpu i lunio'r hyn a ddigwyddodd, i gysylltu â ni ar unwaith.

“Rwyf hefyd yn parhau i apelio ar unrhyw un a allai fod wedi bod yn y Bridge Inn yn Llangollen yn hwyr nos Sadwrn, 3 Gorffennaf, ac a allai roi gwybodaeth mewn perthynas â’r ymchwiliad, i ddod ymlaen.”