Tafarn yn gwahardd dangos gemau wedi trafferth yn dilyn gêm Euro 2020 Lloegr

Wales Online

Mae perchennog tafarn ym Mhen Llŷn wedi gwahardd dangos gemau rygbi a phêl-droed ar ôl i ffrwgwd gymryd lle rhwng pobl leol ac ymwelwyr yn dilyn gêm Lloegr yn ystod Ewro 2020. 

Cafodd swyddogion Heddlu Gogledd Cymru eu galw i'r digwyddiad am 22:45 nos Sadwrn yn dilyn adroddiadau o "anhrefn" ger Gwesty'r Llong yn Aberdaron, ar ôl i Loegr guro'r Wcráin 4-0. 

Yn ôl Wales Online, mae perchennog y dafarn, Alun Harrison, wedi dweud ei fod wedi "cymryd y camau priodol" er mwyn osgoi trais yn digwydd eto, gan gynnwys gwahardd cwsmeriaid a oedd wedi bod yn rhan o'r digwyddiad.

Ar yr un noson, roedd yn rhaid i'r heddlu ymateb i adroddiadau o anhrefn yn Llanberis yn dilyn y gêm hefyd medd Wales Online. 

Darllenwch y stori'n llawn yma