Pryder am gynnydd mewn anafiadau difrifol a damweiniau ar y ffyrdd

Golwg 360

Fe fydd cynnydd yn y traffig ar y ffordd wrth i fwy o bobl fynd ar eu gwyliau'n lleol yn arwain at gynnydd mewn anafiadau difrifol a gwrthdrawiadau, yn ôl un o heddluoedd Cymru.

Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi rhyddhau ffigyrau newydd sydd yn dangos bod nifer y bobol fu farw neu a gafodd eu hanafu’n ddifrifol mewn gwrthdrawiadau wedi codi’n sylweddol o saith ym mis Mawrth i 21 ym mis Mehefin, yn ôl Golwg360.

Darllenwch y manylion yn llawn yma.