Awdurdodau'n dymchwel gweddillion twr yn Florida

The Washington Post

Mae'r awdurdodau yn Florida wedi dymchwel gweddillion twr oedd wedi disgyn yn rhannol 11 diwrnod yn ôl.

Cafodd degau eu claddu dan weddillion Twr Champlain yn nhref Southside, ac fe benderfynwyd dymchwel gweddill yr adeilad gan fod Storm Elsa yn bygwth taro'r arfordir yn fuan.

Y gobaith yw y gall y gwaith o chwilio am bobl oedd wedi goroesi'r drychineb barhau ar frys unwaith fod y gweddillion yn ddiogel i'w harchwilio.

Darllenwch y stori'n llawn yma.