Newyddion S4C

Teyrnged i dad i ddau o blant fu farw mewn gwrthdrawiad

08/07/2024
Teyrnged teulu

Mae teulu beiciwr modur a fu farw yn dilyn gwrthdrawiad yn Queensferry fis diwethaf wedi rhoi teyrnged iddo.

Roedd Barrie Wardle yn 27 oed ac yn dod o ardal Sealand yn Sir y Fflint.

Mewn datganiad, dywedodd ei deulu: “Fy mab annwyl Barrie, frawd.

"Roedd y blynyddoedd a gawsom gyda'n gilydd mor werthfawr, fe wnaethoch chi roi cymaint o gariad a llawenydd i'ch brawd a'ch chwaer. 

"Roedd gennych chi ochr ddireidus iawn a byddai rhai o'r pethau wnaethoch chi yn gwneud i mi neidio. 

"Rydych chi wedi cael eich cymryd oddi wrthym ni'n fuan ond ni fydd y cariad sydd gennym tuag atoch ond yn cryfhau.

"Fy mhartner bywyd Barrie. Roeddech chi'n Dad cariadus, ymroddgar i Riley, saith oed, a Jaxon, tair oed. 

"Rydych wedi cael eich cymryd yn llawer rhy fuan, nid yw ein cartref yr un peth hebddoch chi."

Mae swyddogion yn parhau i apelio am dystion i’r gwrthdrawiad a ddigwyddodd ar gylchfan y B5129 ger Asda, o dan yr A494, rhwng cerbyd nwyddau trwm a beic modur du ychydig cyn 16:00,  ddydd Llun, 24 Mehefin.

Bu farw Mr Wardle yn y fan a'r lle.

Mae swyddogion Uned Troseddau Ffyrdd Heddlu'r Gogledd yn gofyn i unrhyw un sydd â gwybodaeth i gysylltu gan ddefnyddio'r cyfeirnod 24000556888.

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.