Newyddion S4C

Cyrchfan gwyliau yng Nghymru ymhlith y gorau yn y DU medd arolwg

08/07/2024
Bluestone

Mae cyrchfan gwyliau yng Nghymru wedi ei enwi fel un o’r goreuon yn y DU yn ôl cylchgrawn Which?.

Mewn arolwg o 1,700 o bobl enwyd Bluestone yn Sir Benfro yn gydradd drydydd mewn arolwg o brofiadau ymwelwyr dros y ddwy flynedd ddiwethaf.

Gofynnwyd i’r ymwelwyr roi eu barn ar draws 11 o ffactorau gan gynnwys safon y llety, gwasanaeth cwsmeriaid, glendid, cyfleusterau, gweithgareddau a gwerth am arian.

Yna dyfarnwyd sgôr cyffredinol yn seiliedig ar foddhad cyffredinol a thebygolrwydd i argymell.

Dyfarnwyd sgôr o 77% i Bluestone ar y cyd gyda John Fowler Holiday Parks yn ne orllewin Lloegr.

Fe ddaeth Potters Resorts o ddwyrain Lloegr ar frig y rhestr gyda sgôr o 87%.

Dywedodd dirprwy olygydd Which? Travel Naomi Leach: “Mae parciau gwyliau wedi bod yn un o’r prif bethau sydd wedi bod yn cynnal y diwydiant gwyliau ym Mhrydain ers degawdau.

"Ond gyda chymaint o opsiynau i ddewis ohonynt dyw hi ddim bob amser yn hawdd gwybod pa un fydd yn gweddu’n iawn i’ch teulu.

“Mae ein harolwg yn dangos ei bod yn werth edrych y tu hwnt i’r enwau mwyaf adnabyddus, gyda chyrchfannau gwyliau llai ac annibynnol yn cynnig gwerth rhagorol am arian, gwasanaeth cwsmeriaid gwych a digon o adloniant ar y safle.”

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.