Newyddion S4C

Y Prif Weinidog newydd i ymweld â Chymru

08/07/2024
Keir Starmer yng Nghymru

Fe fydd y Prif Weinidog newydd yn ymweld â Chymru ddydd Llun fel rhan o wibdaith i’r cenhedloedd datganoledig.

Fe fydd Keir Starmer yn ymweld â Chymru a Gogledd Iwerddon ddydd Llun yn dilyn ei ymweliad â’r Alban ddydd Sul.

Dywedodd fod gan Gymru "botensial enfawr" a'i fod yn bwriadu gweithio'n agos gyda Phrif Weinidog Cymru, Vaughan Gething i wneud "newid go iawn" i fywydau pobl.

“Gan weithio yn agos gyda Llywodraeth Cymru a Vaughan Gething, bydd y llywodraeth yn gosod pobl a chymunedau Cymru yn gyntaf wrth i ni symud tuag at ddegawd o adnewyddiad cenedlaethol.

“Mae hynny’n golygu troi’r dudalen ar flynyddoedd o galedi economaidd, tuag at ffyniant gwirioneddol gyffredin i bobl, fel eu bod yn gweld ac yn teimlo newid go iawn yn eu bywydau.”

Mae Syr Starmer wedi addo “ailosod” perthynas Llywodraeth y DU gyda’r cenhedloedd datganoledig “yn syth”.

Dywedodd mai “parch” fyddai ei arwyddair wrth ymweld â llywodraethau'r Alban, Cymru a Gogledd Iwerddon.

Yn yr Alban dywedodd ei fod eisiau troi “anghytuno i mewn i gydweithio” gyda’r SNP yn Holyrood.

“Mae pobl ar draws y Deyrnas Unedig wedi eu rhwymo ynghyd gan werthoedd cyffredin,” meddai.

“Gwerthoedd sylfaenol gan gynnwys parch, gwasanaeth a chymuned sy’n ein diffinio fel cenedl arbennig."

Yn sicr fe fydd sefyllfa gwaith dur Tata ym Mhort Talbot ymhlith y materion fydd dan sylw yng Nghymru.

Cafodd un o'r ffwrneisi yn y gwaith dur ei chau ddydd Gwener diwethaf ac mae disgwyl i un arall gau ym mis Medi gan olygu colli 2,800 o swyddi.

Ddydd Sul dywedodd yr Ysgrifennydd Busnes Jonathan Reynolds, er bod y llywodraeth mewn trafodaethau gyda Tata, nad oedd yn gallu sicrhau arbed swyddi yng ngwaith Tata ym Mhort Talbot.

Image
Starmer a Swinney
Keir Starmer yn ymweld â Phrif Weinidog yr Alban, John Swinney ddydd Sul

Cyfarfod

Mae arweinydd Plaid Cymru, Rhun ap Iorwerth, a charfan newydd o ASau y Blaid wedi ysgrifennu at y Prif Weinidog i ofyn am gyfarfod i drafod materion Cymreig allweddol.

Yn y llythyr dywedodd Mr ap Iorwerth wrth Keir Starmer mai Plaid Cymru yw’r “wrthblaid swyddogol Gymreig yn San Steffan” wrth iddo ofyn am gyfarfod.

Dywedodd Mr ap Iorwerth: “Ni ellir ailosod y berthynas rhwng Llywodraethau’r DU a Chymru oni bai bod cynrychiolwyr etholedig Cymru yn cael eu parchu."

Fe fydd arweinydd Mr ap Iorwerth yn ymuno â phedwar aelod seneddol y blaid yn San Steffan brynhawn dydd Llun lle bydd Ann Davies, Ben Lake, Llinos Medi a Liz Saville Roberts yn amlinellu blaenoriaethau Plaid Cymru.

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.