Newyddion S4C

Arweinydd Plaid Cymru yn croesawu canlyniad 'hanesyddol'

05/07/2024

Arweinydd Plaid Cymru yn croesawu canlyniad 'hanesyddol'

Mae arweinydd Plaid Cymru'n dweud bod canlyniadau'r Etholiad Cyffredinol wedi bod yn "hanesyddol" i'r blaid.

Fe lwyddon nhw i gipio etholaethau Ynys Môn a Chaerfyrddin gan y Ceidwadwyr, a dal eu gafael ar ddwy sedd arall.

Yn ogystal, gwelodd y blaid gynnydd sylweddol o 4.9% yn eu canran o'r bleidlais yng Nghymru i 14.8%

Llwyddodd Ben Lake i gadw sedd Ceredigion Preseli hefyd, ac fe fydd yn dychwelyd i San Steffan.

Fe fydd Liz Saville-Roberts hefyd yn dychwelyd i Lundain ar ôl ennill etholaeth newydd Dwyfor Meirionnydd i Blaid Cymru gyda dros 15,000 o fwyafrif.

Wrth siarad yng Nghaerfyrddin ddydd Gwener, dywedodd arweinydd Plaid Cymru, Rhun ap Iorwerth: "Mae hon wedi bod yn etholiad lle oedden ni'n gwybod fod gynnon ni neges glir a phositif, a mae'r canlyniad yn un hanesyddol." 

Doedd etholaeth Môn ddim wedi bod dan reolaeth y blaid yn San Steffan ers dyddiau Ieuan Wyn Jones yn 1997.

Fe gipiodd Llinos Medi y sedd gan Virginia Crosbie o'r blaid Geidwadol, gan sicrhau mwyafrif o 637. 

Derbyniodd Plaid Cymru 10,590 pleidlais, gyda'r Ceidwadwyr yn sicrhau 9,953 o bleidleisiau. 

Ieuan Môn Williams o'r Blaid Lafur oedd yn drydydd, gyda 7,619 o'r pleidleisiau.

Yng Nghaerfyrddin, enillodd Ann Davies o Blaid Cymru gyfanswm o 15,520 pleidlais, gyda Martha O'Neil o Llafur yn ail gyda 10,985 pleidlais a chyn-Ysgrifennydd Cymru a phrif chwip y blaid Geidwadol Simon Hart yn drydydd gyda 8,825 pleidlais. 

 

 

 

 


 

 

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.