Canlyniadau'r penwythnos

NS4C

Dyma olwg ar y canlyniadau hyd yma o fyd y campau dros y penwythnos.

Dydd Gwener, 2 Gorffennaf

Criced

Vitality Blast

Sussex yn curo Morgannwg o 33 o rediadau yng Ngerddi Sofia, Caerdydd.