Newyddion S4C

Prosiect £16.9m i ddenu ymwelwyr i Bont Gludo Casnewydd 'bron â'i gwblhau'

25/06/2024
Pont Gludo Casnewydd

Mae canolfan ymwelwyr newydd ar gyfer Pont Gludo Casnewydd 'bron â'i chwblhau' er nad oes dyddiad agor wedi ei gyhoeddi eto. 

Mae Cyngor Casnewydd yn gobeithio y bydd y ganolfan £16.9 miliwn yn denu rhagor o ymwelwyr i'r bont, sydd wedi chwarae rhan allweddol yn hanes diwydiannol y ddinas. 

Agorodd Pont Gludo Casnewydd ym 1906 ac roedd yn cludo gweithwyr ar draws Afon Wysg i'w gweithleoedd.

Y gred yw ei bod yn un o chwe phont gludo sydd yn parhau i fodoli ar draws y byd. 

Mae'r prosiect wedi wynebu nifer o heriau, gan gynnwys costau yn cynyddu o £5m yn 2022. 

Mae tywydd gwael hefyd wedi oedi'r gwaith cynnal a chadw ar y bont sydd bron yn 120 oed. 

'Dim costau ychwanegol'

Wrth ofyn cwestiwn i Gyngor Dinas Casnewydd, gofynodd y Cyngorydd Chris Reeks am gadarnhad am ddyddiad agor a sicrwydd na fydd yr awdurdod lleol "yn atebol am unrhyw gostau pellach a allai fod wedi codi yn sgil yr oedi wrth orffen y gwaith".

Wrth ymateb, dywedodd y Cynghorydd Emma Stowell-Corten fod prosiect y ganolfan ymwelwyr "wedi datblygu yn weledol ar y safle gyda'r adeilad ei hun bron â'i gwlbhau".

Ychwanegodd: "Mae swyddogion wedi cynghori nad oes disgwyl unrhyw gostau ychwanegol ar gyfer y ganolfan ymwelwyr."

Mae dogfennau cyngor yn dangos fod disgwyl i'r ffyrdd sydd wedi eu cau wrth fynedfa'r safle, a ddechreuodd ym Medi 2022, ail-agor ar ddiwedd mis Gorffennaf. 

Ond dywedodd y Cynghorydd Stowell-Corten mai dim ond ar ôl yr etholiad cyffredinol ar 4 Gorffennaf y bydd dyddiad agor ar gyfer yr atyniad yn cael ei gyhoeddi.

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.