Newyddion S4C

Carchar i ddyn o'r Borth am droseddau rhyw yn erbyn plant

22/06/2024
Heddlu

Mae dyn o’r Borth wedi’i ddedfrydu i garchar am droseddau rhyw hanesyddol yn erbyn plant.

Fe gafwyd David Wyn Williams, 43 oed, yn euog o bedwar trosedd rywiol gan gynnwys treisio, yn erbyn dau o blant yr oedd wedi eu targedu yn ystod eu plentyndod.

Yn ystod yr achos, clywodd y llys fod ymchwiliad wedi cychwyn gan swyddog Heddlu Dyfed-Powys, DC Lynette Jones, ar ôl i un dioddefwr ddatgelu troseddau rhyw hanesyddol.

Er gwaethaf natur hanesyddol yr honiadau, a heb unrhyw dystiolaeth DNA, yn dilyn ymholiadau helaeth, canfuwyd dioddefwr arall.

Yn dilyn ymchwiliad cymhleth, gan gynnwys gwaith gyda swyddogion INTERPOL a'r awdurdodau ym Mhortiwgal ar gyfer ymgysylltu â thystion, darparwyd y dystiolaeth i Wasanaeth Erlyn y Goron, a awdurdododd gyhuddiadau o: Treisio (dau gyhuddiad); Ceisio Treisio; a Gweithgaredd rhywiol gyda phlentyn (dau gyhuddiad).

Roedd yr achos llys i fod i gael ei glywed yn wreiddiol yn Llys y Goron Abertawe ym mis Ionawr 2024.

Ond cafodd ei ohirio a'i glywed gerbron rheithgor ganol mis Mai.

Ar ddiwedd yr achos, dychwelodd y rheithgor ddedfryd euog mewn dau gyhuddiad o dreisio a dau gyhuddiad o weithgaredd rhywiol gyda phlentyn.

Derbyniodd Williams ddedfryd o 16 mlynedd yn y carchar ac mae’n destun Cofrestriad Troseddwr Rhyw a Gorchymyn Atal Niwed Rhywiol am gyfnod amhenodol.

Dywedodd y Ditectif Arolygydd Sam Gregory: “Hoffwn ganmol y dioddefwyr am eu dewrder a’u cryfder trwy gydol yr ymchwiliad hwn. 

“Mae Williams yn droseddwr rhyw nad oedd yn ystyried ei ddioddefwyr, a oedd yn blant.

“Rwy’n gobeithio y bydd yr achos hwn yn ysbrydoliaeth i eraill a allai ofni siarad yn erbyn camdrinwyr. 

“Byddem yn annog unrhyw un sydd wedi dioddef trosedd rywiol i ddod ymlaen a chael y gefnogaeth yr ydych yn ei haeddu.”

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.